Ингрид реймс книги

Мал се завръща на острова на изгубените, за да открие своя най-голям враг Ума, дъщеря.